Vw Golf Throttle Body

Throttle body fits AUDI SEAT SKODA VW 1.6 1.6 TDI V10810004

Throttle body fits AUDI SEAT SKODA VW 1.6 1.6 TDI V10810004
Throttle body fits AUDI SEAT SKODA VW 1.6 1.6 TDI V10810004
Throttle body fits AUDI SEAT SKODA VW 1.6 1.6 TDI V10810004
Throttle body fits AUDI SEAT SKODA VW 1.6 1.6 TDI V10810004
Throttle body fits AUDI SEAT SKODA VW 1.6 1.6 TDI V10810004

Throttle body fits AUDI SEAT SKODA VW 1.6 1.6 TDI V10810004
GENUINE OEM VEMO Throttle body fits AUDI SEAT SKODA VW 1.6 1.6 TDI V10810004.
Throttle body fits AUDI SEAT SKODA VW 1.6 1.6 TDI V10810004